10 eltips inför vinterförvaringen

1. Tänk på skruva av elanslutningarna till batteriet när du tar upp båten för höst- och vinterförvaring för att slippa krypström.
2. Smörj in batteriets poler med polfett (hörs nästan på namnet… 😉
3. Många tror att man ska ta in batteriet i rumstemperatur under vintern för att förlänga livslängden och hindra det från att ladda ur. Det är precis tvärtom! Batteriet mår bäst i kylan, men du bör ladda upp det ordentligt innan kylan är här och helst ladda upp det 3-4 gånger under vintern.
4. Försök att hålla fukten borta från batterier och elanslutningar. Det är oftast fukten som ställer till det för elen. Du kan till exempel slå två presenningar runt om båten och sätta torrbollar på 3-4 platser i båten. Då är du ganska bra garderad.
5. Spreja med elektroniksprej, till exempel CRC 2-26, på elkontakter, strömbrytare och anslutningar, exempelvis på baksidan av instrumentpanelen för att hålla fukten borta och minska risken för att kontakterna ärgar.
6. Smörj in kontakterna (t.ex. till mastbelysningen) ovan däck med polfett.
7. Ta in all elektronisk utrustning som går att montera loss, till exempel bildskärmar och navigeringsutrustning. Du förlänger livslängden på utrustningen och minskar risken att temperatursvängningarna skapar kondens bland elektroniken. Dessutom minskar du risken att båten får påhälsning av elektroniktjuvar.
8. Spreja tändningslåset med vanlig låssprej som man använder till bildörren.
9. Om du lossar spänningskabeln till en plotter eller dylikt var noga med att smörja in denna med polfett på kontaktytorna och undvik att hänga en plastpåse runt kontakten då det annars samlas kondens i påsen.
10. Dra ur eventuell logg och ekolodsgivare och kontrollera att det finns fett på O-ringar. Smörj regelbundet in med vattenfast fett vid behov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed