6 starka argument

Enklare och snabbare elinstallationer

SeaZones elsystem är väldigt enkelt att installera.

Du lär dig snabbt hur systemet fungerar och med våra olika produkter är det lätt att få båtens alla elkomponenter på plats och i drift med dina anpassade funktioner.

En stor vinst är att antalet, längden och tjockleken på elkablarna minskar avsevärt. På en båt där det både är snårigt och snålt om plats att dra kabel gör det stor skillnad. De flesta kablar försvinner helt och ersätts av en tunn nätverkskabel.

Du slipper sladdtrassel och onödiga sladdragningar mellan olika delar, med Seazones produkter.

Mindre sladdtrassel – mer effektivt!

Med en vanlig nätverkskabel mellan instrumentpanelen och SeaZones centralenhet powerZone kan du styra många elkomponenter.

Det traditionella sättet är att dra en kabel mellan varje styrenhet och förbrukare. Det blir lätt ett skrymmande ormbo om du har många elkomponenter på en båt.

Dessutom behöver inte kablarna vara lika kraftiga eftersom det blir kortare avstånd mellan powerZone och förbrukarna jämfört med att dra hela vägen från styrenhet till förbrukaren.

SeaZones system spar dig pengar, vikt, utrymme och även arbetstid vid installation. Det blir mycket enklare och därmed snabbare att få hela elsystemet på plats. Du får snabbt igen investeringen.


Kopplingsschema controlZone & powerZone

Kopplingsschema ioZone & powerZone

Kontroll och säkerhet till sjöss

Den kanske största nyttan med SeaZones elsystem är att du får full kontroll över alla funktioner och förbrukare, framförallt i utsatta situationer som mörker och hårt väder.

Systemet passar till exempel väldigt bra för yrkestrafik där man behöver ha bra kontroll samt slitstarka maskiner och system. SeaZones elsystem ger information om elförbrukningen på varje enhet, hur den totala elförbrukningen ser ut och om någon enhet inte fungerar. Du kan till exempel programmera så att systemet larmar om en lanterna slutar fungera, vilket kan vara en livräddare i mörkret. Men systemet passar även för privatpersoner, inte minst de som är ute på lite längre resor.

Vår vision är att de flesta nybyggda båtar har den här typen av elsystem inom 5-6 år.

Ett system för dig som inte åsidosätter säkerheten. Detta är ett robust system som ger dig full koll. Du märker hur elförbrukningen är på olika enheter och ser om något inte fungerar som det ska.

Lätt att programmera

Systemet är intuitivt och består av robusta och tydliga delar. Med lite grundkunskap om el kan i princip vem som helst använda, koppla och konfigurera SeaZones elsystem.

Konfigurering och programmering görs direkt i huvudcentralen powerZone via ett enkelt menyträd.
Du kan också ansluta powerZone till en dator med en nätverkskabel och göra all anpassning och ställa in respektive elförbrukares funktioner i datorn. Men det är en stor fördel att kunna göra konfigureringen direkt i centralen eftersom man inte alltid har tillgång till en bärbar dator på sjön.

Och ibland måste det gå fort och då sinkas man av att behöva starta och ansluta en dator för att kunna felsöka eller programmera om elsystemet.

Praktiska elfunktioner

SeaZones elsystem innehåller många förprogrammerade funktioner som täcker in de flesta elfunktionsbehoven på en båt.

Några exempel:

  • Intervalltorkare
  • Steglösa funktioner t ex dimmer och defroster (reglerar hastigheten och gör att man steglöst kan gå från noll till 100 procent)
  • Fullständig kontroll över alla elförbrukare, så att du vet att alla elkomponenter fungerar som de ska.
  • Systemet kan larma och skydda vid över- eller underbelastning av respektive elförbrukare. Systemkontrollen ger stor trygghet för en båtförare som måste trotsa väder, vind och mörker året runt.

Du kan lätt programmera egna funktioner i vår PowerZone-box.


Comments are closed