Företaget

Företaget

SeaZone är ett utvecklings- och tillverkningsföretag med kontor, laboratorium och verkstad i Orminge industriområde i Stockholm.

Företagets grundare Björn Evestrand, Erik Ettestam och Tony Rogvall har lång erfarenhet av innovations-, produkt- och systemutveckling inom elektronik-, båt-, fordons- och telekomindustrin.

Grundarna arbetar operativt i SeaZone med produkt- och marknadsutveckling. En stor del av tillverkningen sker också i SeaZones och andra närliggande verkstäder i Orminge. Övrig produktion sker hos Nordic Industries & Technology i Blekinge.

Comments are closed