Så fungerar det

Så fungerar det: SeaZone elsystem

Med SeaZones produkter kan du skapa ett säkert, effektivt, anpassningsbart och helintegrerat elsystem för båtens samtliga elfunktioner. SeaZones elsystem går snabbt och lätt att installera. Det är också enkelt att anpassa efter dina behov och båtens förutsättningar.
De nya produktgrupperna computerZone och bridgeZone kommer att läggas till i beskrivningen inom en snar framtid.


Systemet ger dig full kontroll över samtliga elförbrukare genom ett intuitivt och lättanvänt gränssnitt. Du får bland annat ständig information om elförbrukning per enhet samt varningar vid under- respektive överlast. Med SeaZone behöver du aldrig mer oroa dig över om batterikraften ska räcka till. Du vet och kan istället prioritera och hushålla med kraften så att den alltid räcker till det viktigaste.

Genom en innovativ konstruktion minskar behovet av kabeldragningar radikalt. Alla styrfunktioner (switchar, knappar, rattar och paneler) kan integreras och kommunicera med samtliga elförbrukare digitalt, vilket minskar antalet kablar till endast en tunn nätverkskabel. På båtar, där utrymmet ofta är begränsat och svårt att dra kablar genom, är detta en stor fördel. Dessutom förbättras kraftöverföringen då antalet, tjockleken och längden på elkablarna reduceras.

Med SeaZones elsystem på plats är det mycket enkelt att konfigurera respektive elförbrukare och att bygga ut elsystemet med nya funktioner och komponenter. Du kan till exempel anpassa lanternorna så att de tänds och släcks enligt ett visst mönster eller att en serie händelser ska inträffa vid en knapptryckning. Exempelvis kan en switch kallas ”hamnläge” då vissa elfunktioner ska aktiveras som att all däckbelysning ska tändas, färskvattenpumpen slås på med mera.

SeaZones elsystem består av fyra olika produkter: powerZone, controlZone, ioZone och fuseZone. Produkterna kan installeras och användas i ett helintegrerat system eller var för sig beroende på behov och befintlig elsystemsstruktur.

powerZone är hjärtat och huvudcentralen i SeaZones elsystem. Det är i powerZone som programmering och styrning av alla elförbrukare och komponenter sker. Den innehåller smältsäkringar och mikroprocessorer och programmeras för att styra båtens elfunktioner på önskat sätt. Bland annat kan funktioner som intervallstyrning, puls och blink samt min- respektive max-strömstyrka konfigureras för varje förbrukare. Konfigurering sker antingen direkt i centralens infällda skärm eller via en dator.

Styrning och kontroll sker antingen via SeaZones egna switchpaneler (controlZone) eller befintliga carlingswitchar, knappar och instrumentpaneler. För att kunna koppla befintliga knappar och paneler till powerZone krävs mellananslutning via vår elcentral ioZone. Den kopplar och kan ta emot både digitala och analoga signaler som paketeras och kommuniceras digitalt till powerZone via en vanlig nätverkskabel (CAN Bus). Upp till tre powerZones kan seriekopplas till och styras av en ioZone. Det finns dock, i princip, ingen övre gräns för hur många powerZones som kan seriekopplas. Varje powerZone har åtta strömutgångar som kan styra motsvarande åtta elförbrukare.

Om en eller flera powerZone-centraler placeras nära elförbrukarna, exempelvis i aktern, och controlZone eller/och ioZone installeras vid instrumentpanelen längre fram i båten kan mycket kabelmängd och sladdtrassel undvikas eftersom endast en tunn nätverkskabel knyter samman styrinstrument, knappar och förbrukare.

Används istället en eller flera av SeaZones paneler, controlZones, behövs inte mellananslutning via ioZone. controlZone kopplas direkt till powerZone via nätverkskabel.

Kopplingsschema ioZone & powerZone

Kopplingsschema controlZone & powerZone


Comments are closed