Elcentraler

Elcentraler


SeaZone erbjuder flera elcentraler anpassade för olika typer av elfunktioner och elkomponenter på båtar. Huvudcentralen kallas för powerZone.

Den innehåller åtta strömutgångar, smältsäkringar och mikroprocessorer och konfigureras (programmeras) för att styra elförbrukare och komponenter på önskat sätt. Bland annat kan funktioner som intervallstyrning, puls och blink samt min- respektive max-strömstyrka konfigureras för varje förbrukare.

Konfigurering sker antingen direkt i centralen (powerZone har en liten skärm och fyra menyknappar) eller via en dator. Varje utgång är säkrad med en smältsäkring.

Styrningen av båtens elsystem och elförbrukare sker antingen via SeaZones egna switchpaneler (controlZone) eller befintliga carlingswitchar, knappar och instrumentpaneler. För att kunna koppla befintliga knappar och paneler till powerZone krävs mellananslutning via elcentralen ioZone. Den ansluter och kan ta emot både digitala och analoga signaler som paketeras och kommuniceras digitalt till powerZone via en vanlig nätverkskabel (CAN Bus)

Används istället en eller flera av SeaZones paneler, controlZones, behövs inte mellananslutning via ioZone. controlZone kopplas direkt till powerZone via nätverkskabel.Om en eller flera powerZone-centraler placeras nära elförbrukarna, exempelvis i aktern, och controlZone eller/och ioZone installeras vid instrumentpanelen längre fram i båten kan mycket kabelmängd och sladdtrassel undvikas eftersom endast en tunn nätverkskabel knyter samman styrinstrument, knappar och förbrukare.

powerZone 860

powerZone 860 är en programmeringsbar elcentral med åtta strömutgångar, smältsäkringar och mikroprocessorer som kan styra elförbrukare och komponenter på valfritt sätt. Varje utgång kan konfigureras för dimmer, intervall, puls, blink, till/från etc.

Belysning och defroster kan till exempel anslutas med dimmerfunktion och torkare med intervallfunktion.

Elcentralen har en smältsäkring för varje utgång samt anpassningsbart överlastskydd med larm. Även underlastlarm kan ställas in för att upptäcka trasiga förbrukare. Röda lysdioder indikerar trasiga säkringar eller icke-fungerande förbrukare.

powerZone 860 kan konfigureras direkt i centralen (via fyra menyknappar och infälld skärm) eller med en dator som kopplas via nätverksporten till elcentralen. Kommunikationen sker via CAN Bus-gränssnitt.

Instrumentpaneler, carlingswitchar och andra styrinstrument anluts via ioZone. Upp till tre powerZones kan styras av och seriekopplas till en ioZone-central, vilket ger totalt 24 utgångar. Det finns dock, i princip, ingen övre gräns för hur många powerZones som kan seriekopplas. SeaZones egna instrumentpaneler controlZone ansluts direkt via nätverkskabel.

Pris: 5 000 kr, inkl. moms

Teknisk specifikation

Produktblad

ioZone 24D

ioZone 24D är en elcentral som ansluter och kopplar digitala signaler från carlingswitchar, knappar och instrumentpaneler vidare till powerZone. Det är sedan powerZone som tolkar signalerna och utför de förprogrammerade instruktionerna för respektive elförbrukare.

ioZone 24D har 24 digitala ingångar och en infälld skärm som visar aktiva signaler och ingångar.

Kommunikationen med powerZone sker med  nätverkskabel (CAN Bus).

Pris: 3 875 kr, inkl. moms

ioZone 24DA

ioZone 24DA är en elcentral som ansluter och kopplar digitala och analoga signaler från carlingswitchar, knappar och instrumentpaneler vidare till powerZone. Det är sedan powerZone som tolkar signalerna och utför de förprogrammerade instruktionerna för respektive elförbrukare.ioZone 24DA har 12 digitala och 8 analoga ingångar samt 4 kopplingar som kan användas till digitala in- eller utgångar. Elcentralen har en infälld skärm som visar aktiva signaler samt in- och utgångar.

Kommunikationen med powerZone sker med  nätverkskabel (CAN Bus).

Pris: 3 875 kr, inkl. moms

 


Comments are closed