Yxlö Marin väljer SeaZone

Yxlö Marin, som tillverkar skräddarsydda aluminiumbåtar för kräsna båtmänniskor och tuffa tag på sjön, har ingått ett strategiskt samarbete med SeaZone för installation av SeaZones digitala elsystem i sina båtar. Yxlö Marins båtar används av Marinen, Armén, Sjöartsverket, Polisen, olika brandförsvarsorganisationer och av ett växande antal privatkunder med höga krav på funktion och komfort.

En pilotinstallation gjordes i Yxlö Marins största modell Yxlö 940 under våren 2011 med SeaZones elcentral powerZone, säkringscentral fuseZone och styrpaneler controlZone. Nu kommer Yxlö Marin att installera SeaZones system i alla nyproducerade modeller. Läs mer om Yxlö Marin >>

Olle Schönning på Yxlö Marin testar SeaZones styrpaneler

Lasse Schönning arbetar med elen på Yxlö 940

Yxlö 940 växer fram bit för bit

Yxlö 940